Skip to content
Status Nr mieszkania Piętro Budynek Metraż Pokoje Cena brutto
Niedostępne Mieszkanie M1-A Parter A 55,3 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M2-A Parter A 70.4 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M3-A Parter A 54,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M4-A Parter A 42,3 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M5-A Parter A 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M6-A Parter A 58,6 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M7-A Parter A 49,2 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M8-A Parter A 60,2 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M9-A I piętro A 55,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M10-A I piętro A 70,4 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M11-A I piętro A 54,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M12-A I piętro A 42,3 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M13-A I piętro A 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M14-A I piętro A 58,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M15-A I piętro A 39,8 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M16-A I piętro A 82,0 m2 4 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M17-A I piętro A 60,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M18-A II piętro A 55,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M19-A II piętro A 70,4 m2 3 pokoje
Dostępne Mieszkanie M20-A II piętro A 98,2 m2 4 pokoje 569 560,00 zł
Zarezerwowane Mieszkanie M21-A II piętro A 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M22-A II piętro A 58,4 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M23-A II piętro A 39,8 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M24-A II piętro A 82,0 m2 4 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M25-A II piętro A 60,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M26-A III piętro A 55,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M27-A III piętro A 70,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M28-A III piętro A 98,2 m2 4 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M29-A III piętro A 54,8 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M30-A III piętro A 58,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M31-A III piętro A 39,8 m2 2 pokoje
Dostępne Mieszkanie M32-A III piętro A 82,0 m2 4 pokoje 476 760,00 zł
Niedostępne Mieszkanie M33-A III piętro A 60,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M1-B Parter B 55,3 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M2-B Parter B 70,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M3-B Parter B 54,1 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M4-B Parter B 42,3 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M5-B Parter B 54,8 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M6-B Parter B 58,6 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M7-B Parter B 49,2 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M8-B Parter B 60,2 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M9-B I piętro B 55,1 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M10-B I piętro B 70,4 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M11-B I piętro B 54,1 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M12-B I piętro B 42,3 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M13-B I piętro B 54,8 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M14-B I piętro B 58,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M15-B I piętro B 39,8 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M16-B I piętro B 82,0 m2 4 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M17-B I piętro B 60,1 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M18-B II piętro B 55,1 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M19-B II piętro B 70,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M20-B II piętro B 98,2 m2 4 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M21-B II piętro B 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M22-B II piętro B 58,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M23-B II piętro B 39,8 m2 2 pokoje
Niedostępne MIeszkanie M24-B II piętro B 82,0 m2 4 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M25-B II piętro B 60,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M26-B III piętro B 55,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M27-B III piętro B 70,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M28-B III piętro B 98,2 m2 4 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M29-B III piętro B 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M30-B III piętro B 58,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M31-B III piętro B 39,8 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M32-B III piętro B 82,0 m2 4 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M33-B III piętro B 60,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M34-B IV piętro B 55,1 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M35-B IV piętro B 70,4 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M36-B IV piętro B 98,2 m2 4 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M37-B IV piętro B 54,8 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M38-B IV piętro B 58,4 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie M39-B IV piętro B 40,0 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie M40-B IV piętro B 60,1 m2 3 pokoje